Category: Mu'aamalatul Hukkam

Muamalatul Hukkam (10)

Muamalatul Hukkam (10)

Mu'aamalatul HukkamBimbinganIslam Islam- May 16, 2017

"Tentang Penjelasan Kedudukan Tinggi Penguasa Di Dalam Syariat Yang Suci" Kedudukan penguasa itu sangat besar dan terhormat, kedudukan ini diberikan oleh Allah ta’ala kepadanya agar ... Read More

Mu’aamalatul Hukkaam (9)

Mu’aamalatul Hukkaam (9)

Mu'aamalatul HukkamBimbinganIslam Islam- May 12, 2017

Kaidah Keenam : Menampakkan Penghormatan dan Pengagungan kepada Penguasa Sebagaimana Hal itu Diperintahkan oleh Allah ta’ala Al-Imam Ibnu Abi ‘Aashim membawakan satu bab dalam kitabnya ... Read More

Mu’aamalatul Hukkam (8)

Mu’aamalatul Hukkam (8)

Mu'aamalatul HukkamBimbinganIslam Islam- May 9, 2017

Kaidah Kelima : Para Pemimpin/Imam yang Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam Perintahkan kepada Kita untuk Mentaatinya adalah Para Pemimpin yang Keberadaannya Diketahui, Mempunyai Kekuatan dan ... Read More

Mu’aamalatul Hukkam (7)

Mu’aamalatul Hukkam (7)

Mu'aamalatul HukkamBimbinganIslam Islam- May 5, 2017

Kaidah Keempat : Sah banyaknya Imam/Penguasa dalam Keadaan Darurat/Terpaksa, dan Menjadikan Setiap Imam di Wilayahnya Masing-Masing Dengan Hukum Sebagai Imam A’dham. “Barangsiapa yang tidak membedakan ... Read More

Mu’aamalatul Hukkaam (6)

Mu’aamalatul Hukkaam (6)

Mu'aamalatul HukkamBimbinganIslam Islam- May 2, 2017

Kaidah Ketiga : Apabila Tidak Berkumpul Syarat-Syarat Imamah pada Penguasa Baru, Akan Tetapi Kekuasaannya Kokoh dan Urusan Negara Berjalan di Tangannya, Maka Tetap Wajib Taat ... Read More

Mu’aamaltul Hukkaam (5)

Mu’aamaltul Hukkaam (5)

Mu'aamalatul HukkamBimbinganIslam Islam- April 28, 2017

Kaidah Yang Berkaitan Dengan Masalah Ke-imamahan (kepemimpinan) Kaidah Kedua : “Barangsiapa mengalahkan penguasa sebelumnya, kemudian ia memegang tampuk kekuasaan, maka ia adalah penguasa sah yang ... Read More

Mu’aamaltul Hukkaam (4)

Mu’aamaltul Hukkaam (4)

Mu'aamalatul HukkamBimbinganIslam Islam- April 25, 2017

Kaidah yang berkaitan dengan masalah Imamah (Kepemimpinan). 1. Kaidah yang pertama Wajibnya membaiat pemimpin muslim yang sah dan ancaman pada orang yang tidak membaiatnya serta ... Read More