ArtikelFiqih

5 Masalah Seputar Sujud Sahwi

Pendaftaran Grup WA Madeenah

5 Masalah Seputar Sujud Sahwi

Bismillah wal Hamdulillah was Shalatu wassalamu ala Rasulillah, Amma Ba’du;

Pembaca yang dirahmati Allah. Sebelumnya kita telah membahas tentang sebab-sebab sujud sahwi dan kapan sujud sahwi dilakukan. Kali ini kita akan membahas seputar permasalah-permasalahan yang berkaitan dengan sujud sahwi. Mengingat masalah ini sering terjadi dan perlu kita ketahui. Dengan memohon kepada Allah semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat.

1. Masalah pertama

Jika seorang Imam meyakini tidak ada kekeliruan dalam shalatnya, sedangkan makmum melihat bahwa imam ada kekeliruan, misalnya jumlah rakaat shalat zuhur menjadi lima rakaat. Maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama “
Pertama; Madzhab Syafi’iyah berpendapat bahwa imam pada keyakinannya dan tidak perlu terpengaruh oleh makmum.
Kedua; Pendapat Jumhur Ulama berpendapat bahwa seorang imam mengikuti himbauan dari makmum. Sebagimana Hadits Abu Hurairah, ia berkata,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًا وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ قُصِرَتْ الصَّلَاةُ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُصِرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا صَدَقَ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengimami kami shalat pada salah satu dari dua shalat petang, mungkin shalat Dhuhur atau Ashar. Namun pada raka’at kedua, beliau sudah mengucapkan salam. Kemudian beliau pergi ke sebatang pohon kurma di arah kiblat masjid, lalu beliau bersandar ke pohon tersebut dalam keadaan marah. Di antara jamaah terdapat Abu Bakar dan Umar, namun keduanya takut berbicara. Orang-orang yang suka cepat-cepat telah keluar sambil berujar, “Shalat telah diqashar (dipendekkan).” Sekonyong-konyong Dzul Yadain berdiri seraya berkata, “Wahai Rasulullah, apakah shalat dipendekkan ataukah anda lupa?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menengok ke kanan dan ke kiri, lalu bersabda, “Betulkan apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain tadi?” Jawab mereka, “Betul, wahai Rasulullah. Engkau shalat hanya dua rakaat.” Lalu beliau shalat dua rakaat lagi, lalu memberi salam. Sesudah itu beliau bertakbir, lalu bersujud. Kemudian bertakbir lagi, lalu beliau bangkit. Kemudian bertakbir kembali, lalu beliau sujud kedua kalinya. Sesudah itu bertakbir, lalu beliau bangkit.” (HR. Bukhari no. 1229 dan Muslim no. 573)

2. Masalah kedua

Jika imam lupa lalu sujud sahwi, maka makmum mengikuti imam sujud sahwi. Apakah sujud sahwi itu dilakukan sebelum atau sesudah salam, maka makmum mesti mengikutinya. Dalilnya

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

“Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Ketika dia takbir, maka bertakbirlah kalian dan ketika dia membaca, maka diamlah.” HR. Muslim, (404) dan Nasa’I, (921).

3. Masalah ketiga

Jika Imam lupa lalu tidak sujud sahwi. Apakah makmum harus sujud sahwi ?
Pendapat pertama; pendapat dari Atho, Hasan al-Bashri, Abu Hanifah dan yang lainnya mengatakan tidak perlu sujud sahwi, jika imam tidak melaksanakannya, karena hal itu menyelisihi imam.
Pendapat kedua, Pendapat Ibnu Sirin, Imam Malik, Imam asy-Syafii dan yang lainnya berpendapat bahwa makmum mesti melakukan sujud sahwi sekalipun imam tidak melaksanakannya, alasannya hal ini mesti dilakukan oleh makmum juga imam, karena setiap orang melaksanakan shalat fardu bersamaan.

4. Masalah keempat

Apakah makmum yang masbuk mesti sujud sahwi ?

Pendapat pertama; pendapat Abu Hanifah dan yang lainnya mengatakan bahwa masbuk sujud sahwi bersama imam kemudian menyelesaikan sisa shalatnya. (Al-Ausath, 3/323).

Pendapat kedua; Pendapat Imam asy-Syafi’I mengatakan bahwa makmum sujud sahwi bersama imam, kemudian menyelesaikan sisa shalatnya, lalu sujud sahwi. (Al-Umm, 1/132).

Pendapat ketiga; jika imam sujud sahwi sebelum salam, maka makmum masbuk mengikutinya, namun jika setelah salam, maka makmum masbuk tidak perlu sujud bersama imam.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa sujud sahwi sebelum salam adalah sebagai penyempurna karena adanya kekurangan dan masih termasuk bagian dari shalat dan imam harus diikuti, sebagaimana keumuman hadits di atas.

Adapun Pendapat keempat jika dilakukan setelah salam, maka makmum masbuk tidak perlu mengikutinya, namun ia harus menyempurnakan sisa shalatnya sebagaimana hadits;

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

Gerakan apapun yang kalian jumpai, langsung diikuti. Sementara yang ketinggalan, sempurnakanlah. (HR. Bukhari 635 dan Muslim 602).

Pendapat kelima; jika makmum masbuk mendapati imam lupa dalam shalatnya, maka ia mengikuti sujud sahwi bersama imam, lalu menyempurnakan sisa shalatnya lalu diakhiri dengan sujud sahwi. Namun jika masbuk mendapati imam setelah lupa, misalhnya imam lupa di rakaat pertama lalu makmum masbuk masuk pada rakaat ke dua, maka baginya ikut sujud sahwi bersama imam, lalu menyelesaikan sisa shalatnya tanpa sujud sahwi.

5. Masalah kelima.

Jika seorang makmum lupa.
Pertama; Jika makmum lupa dalam shalatnya dan bukan masbuk. Maksudnya mendapatkan semua rakaat bersama imamnya. Seperti lupa mengucapkan (Subhana rabiyal adhim) dalam rukuk atau berbicara karena lupa. Maka dia tidak ada sujud karena imam yang menanggungnya. Sebagaimana hadits tentang Muawiyah bin al-Hakam yang berbicara saat shalat. Nabi bersabda:

إِنَّ صَلاَتَنَا هَذِهِ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَىْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ

Sesungguhnya shalat kita ini tidak boleh didalamnya ada perkataan manusia. (HR. Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya.
Segi pendalilan dari hadits di atas bahwa Muawiyah tidak diperintahkan oleh Nabi untuk sujud sahwi. (al-Mu’tamad, I/348)

Kedua; Jika makmum lupa membaca atau melakukan salah satu diantara rukun shalat seperti Al-Fatihah. Maka dia harus berdiri ketika imam salam dan melaksanakan rakaat yang batal karena kelupaan. Kemudian tasyahud dan salam lalu sujud sahwi setelah salam.

Ketiga; Jika makmum lupa dalam shalatnya dan dia masbuk, maka dia sujud sahwi. Baik lupanya bersama imam atau setelah berdiri mengqada apa yang terlewatkan. Karena kalau sujud tidak menyalahi imamnya dimana imamnya telah selesai dari shalatnya.

Referensi :
1. ‘Risalah Fi Ahkami Sujud Sahwi’ karya Ibnu Utsaimin rahimahullah.
2. Shahih Fiqh Sunnah karya Abu Malik Kamal as-Sayyid Saalim.
3. Al-Mu’tamad Fii Fiqhi Asy-Syafii karya Dr. Muhammad Az-Zuhaily

Ditulis Oleh:
Ustadz Abu Rufaydah, Lc., MA. حفظه الله
(Kontributor Bimbinganislam.com)Ustadz Abu Rufaydah, Lc., MA. حفظه الله
Beliau adalah Pengasuh Yayasan Ibnu Unib Cianjur dan website cianjurkotasantri.com
Untuk melihat artikel lengkap dari Ustadz Abu Rufaydah, Lc., MA.حفظه الله  
klik disini

Ustadz Abu Rufaydah, Lc., MA.

Beliau adalah Pengasuh Yayasan Ibnu Unib Cianjur dan website cianjurkotasantri.com

Related Articles

Back to top button